STENJEVEC KINDERGARTEN | Zagreb. Croatia 2018 | competition entry
team: Anđela Karabašević, Vladislav Sudžum, Ana Petrović, Milan Ostojić | licenced architect: Ljiljana Đorđević

KONCEPT | Osnovni cilj idejnog rešenja dječjeg vrtića u Stenjevcu je formiranje stimulativnog prostora koji teži da postane sastavni deo procesa učenja. Projektantska strategija kojom se ovo postiže je trostruka - omogućavanje neprekinute putanje kretanja kroz zgradu kako bi dete postepenim upoznavanjem prostora razvojalo sopstvenu prostornu logiku, prožimanje jasličkih i vrtićkih jedinica radi iniciranja komunikacije među različitim grupama i uzrastima, i višestruko ostvarivanje veze deteta sa prirodnim okruženjem, u vidu unutrašnjih dvorišta, dvostruke orijentacije učionica, te kvalitetne prirodne provetrenosti i osvetljenosti prostora. Na ovaj način postiže se niz različitih ambijenata u kojima dete boravi tokom dana - promenom ambijenta stimuliše se pažnja i održava koncentracija. Složenost prostora inicira razmišljanja i formiranje sopstvenih tumačenja i značenja, pa dete upoznajući i istražujući prostor oko sebe postepeno razvija stav prema okruženju i svetu.