PETRINJSKA HOUSING | Zagreb. Croatia 2018 | competition entry
team: Anđela Karabašević, Vladislav Sudžum, Ana Petrović, Milan Ostojić | licenced architect: Ljiljana Đorđević

KONCEPT | Projekat poslovno-stambenog objekta u Petrinjskoj ulici 87 ima za cilj da ponudi visoko kvalitetan prostor za rad i stanovanje, kao i da uvede novi tip zelenog mikro ambijenta u gusto izgrađenu centralnu zonu Zagreba. Uvođenjem minimalnog vertikalnog vazdušnog sloja, bambus bašte, uz samu ulicu oplemenjuje se mikroklima i ambijent uske pešačke zone, dok poslovni i stambeni prostori iznutra time dobijaju sopstvenu baštu za opuštanje i koncentraciju na svakoj etaži objekta. Bambus bašta ublažava ulični život grada i filtrirano ga sprovodi ka unutrašnjosti - stišava zvuke, umanjuje jaku svetlost, pročišćava neprijatne mirise i zagađenja u vazduhu... Osnovni volumen objekata podeljen je na tri osnovna segmenta - A, B i C, koji na višim etažama određuju stanove, dok su na nižim povezani u jedinstvene poslovne prostore, sa mogućnošću razdvajanja. Međusobnim razmicanjem ovih segmenata dobija se prostor vertikalne komunikacije, a odmicanjem od ulice vertikalna bambus bašta i uz nju minimalna horizontalna komunikacija po spratovima. Segmenti su tako pozicionirani da svi delovi - A, B, C kao i stepenište sa liftom, budu dvostrano orijentisani, prirodno osvetljeni i provetreni, čime se postiže maksimalni kvalitet unutrašnjih prostora za rad i stanovanje, kao i znatan utrošak energije tokom korišćenja zgrade.POSLOVANJE | Na poslovnoj etaži, manji deo A je predviđen za izdvojenu kancelariju direktora, sa sekretaricom i manjom salom za sastanke, dok su delovi B i C organizovani u otvoreni plan radnih mesta, sa centralizovanim delom za sastanke i servisima. Čist plan bez konstruktivnih elemenata i prirodna osvetljenost i provetrenost sa svih strana doprinose visoko fleksibilnom radnom prostoru, bilo da je potreban otvoreni tip prostora (open space) ili klasična podela na manje kancelarije. STANOVANJE | Podelom objekta na delove A, B i C dobijena su tri dvostrano orijentisana stana po etaži. Stanovi su projektovani tako da omoguće laku prilagodljivost svake jedinice sezonskim promenama (leto/zima), i varijacijama u potrebama stanara tokom vremena. Svaki stan uz standardne prostorije za dnevni i noćni boravak, ima i zastakljenu lođu dimenzija jedne sobe, pozicioniranu ka jugu, koja uvodi prirodnu svetlost i svež vazduh duboko u stan, služeći tako kao akustička i klimatska bafer zona u odnosu na okruženje. Otvaranjem ka fasadi, lođa leti postaje terasa, a otvaranjem ka unutrašnjim prostorijama, ceo stan dobija kvalitet boravka na svežem vazduhu. Zimi je lođa zastakljena, i moze služiti kao toplotna zaštita stana u odnosu na okruženje, akumulirajući dnevnu svetlost i toplotu od sunca i sprovodeći je duboko u stan. Takođe, kako je u njoj za par stepeni niža temperatura od ostatka grejanog prostora stana, može služiti kao zimska staklena bašta, prostor za rekreaciju, kućna teretana, ili deo za odlaganje stvari na hladnom. Time lođa unosi varijabilnost u svakodnevno korišćenje stana. Može po potrebi služiti kao ekstenzija postojećih soba, kao terasa ili zimska bašta, ili kao dodatna samostalna soba - za rad, goste, decu itd. Potpunim otvaranjem lođe ka fasadi i ka unutrašnjosti stana, ceo stan ima mogućnost da po se potrebi transformiše u veliki otvoreni prostor za veća okupljanja. U odnosu na trenutne potrebe stanara, lođa se transformiše, i prilagođava dnevnim, sezonskim i porodčnim promenama u svakodnevnom životu. Na taj način, umesto fiksiranja pojedinačnih funkcija u svakoj prostoriji stana, što zauvek nameće jedan način stanovanja, stanovi postaju fleksibilni i sama zgrada ima mogućnost da se transformiše zajedno sa transformacijama svojih korisnika.