KOSANCICEV VENAC CITY GALLERY | Belgrade. Serbia 2016 | competition entry | team: Anđela Karabašević, Vladislav Sudžum | licenced architect: Bojana Markovic

Gradska galerija na Kosančićevom vencu ima za cilj da obezbedi novi savremeni prostor za izlaganje i stvaranje umetnosti sa pogledom na grad. Karakteristična pozicija objekta čini da on formira granicu između gusto izgrađenog starog istorijskog jezgra sa jedne strane, i prostranstva reke Save i Novog Beograda sa druge. Galeriju formiraju tri osnovna elementa -(1) multifunkcionalni izlagački prostor u staklu odignut od kote ulice sa pogledom na grad sa svih strana, (2) vertikalni masivni element u betonu u kojem su po visini raspoređeni izlagački prostori i foaje u nivou prizemlja, i (3) javni amfiteatar pod otvorenim nebom u okviru kojeg su smeštene radionice sa pogledom na reku. Masivno prizemlje teži da očuva front i čovekomernost uskih ulica Kosančićevog venca, dok lagani stakleni volumen uzdignut od tla pruža pogled odozgo, i ka ambijentu stare istorijske strukture sa jedne strane i ka prostranstvu reke Save i Novog Beograda sa druge. Kretanjem kroz galeriju posetioci imaju jedinstvenu priliku da prisustvuju dvojnoj izložbi - izložbi gradske galerije i izložbi samog grada u pozadini.